LVRK

Vizitë Sponsorëve të Aktivtetit Tour me Bicikleta

Përfaqësuesit e Lidhjes së Vëzhguesve Rinia e Kosovës sot vizituan sponsored e Aktivitetit Tur me Bicikleta që u mbajtë me 22 Prill për Ditëne Tokës.Në shenjë falënderimi përfaqësuesit e OJQ-së me një mirënjohje falënderuan prfaqsuesit e sponsorëve Sporting,Life Fitness,Meridian Express dhe İnfinit për kontributin e tyre në realizimin e aktivitetit me Bicikleta e organizuar për Ditën e Tokës.Përfaqësuesit e sponsorëve të lartëpërmendur falënderuan Lidhjen e Vëzhguesve Rinia e Kosovës dhe premtuan bashkëpunim në të ardhmen në aktivitet e tjera.

Related Articles

Back to top button