LVRK

Vizita e Vëzhguesve në Policinë Kufitare

Me 21 Nëntor 2015 Lidhja e Vëzhguesve Rinia e Kosovës organizoi një vizitë Policisë Kufitare në Vrmicë.Në këtë vizitë Policia informoi të rinjët rreth punës që e bëjnë,paisjet që i përdorin gjatë detyrës poashtu të rinjtë patën mundësi të shohin detyrën e qenit K9.Komandanti i Policisë Kufitare Shaban Osmanollaj falënderoj organizatorin për këtë vizitë.

Related Articles

Back to top button