Biografia e Shoqatës

17.02.2011 Marshimi i Vëzhguesve për Ditën e Pavarsisë
12.03.2011 Aktiviteti i mbjelljes së fidanëve në Pejë
16.04-18.04.2011 Organizimi i Kampingut Tradicional të Vëzhguesve
11.06.2011 Marshimi në Majën e Malit KORF
19.06.-22.06.2011 Kampingu Multietnik i Vëzhguesve në Brod i sponsoruar nga OSCE.
27.02.2011 Pastrimi i Ambientit dhe Monumenteve Historike në Mitrovicë
21.12.2011 Takimi me të rinjtë në Tetovë (Maqedoni)
01.01.2012 Organizimi i Pritjes së vitit të Ri
15.01-17.01.2012 Organizimi i Kursit për Lidership për Vëzhguesit
22.01.12.2017 Shëtitja njëditore në Brezovicë
15.02.-22.02.2012 Vizita në Rize (Takimet me Kryetarin e Komunës,Guvernatorin,Rektorin dhe Fabrikën “Çajkur”
18.03.-07.06.2012 Pjesëmarrje në kurset për Dizajnim Grafik dhe Asistent për Menaxhim në Turqi.
22.04.2012 Aktiviteti i mbjelljes së fidanëve për Ditën e Tokës
24.05.2012 Aktiviteti i Pastrimit “Lets do Kosovo”
08.06.-10.06.2012 Takimet e Bjeshkatarëve
07.07.-17.07.2017 Takimi Ndërkombëtarë i Bjeshkatarëve dhe Marshimi në Majen e Malit Kaçkar (3932 m) në Rize
01.08.-14.08.2012 Aktivitetet Rinore me Vëzhguesit nga Italia
02.09.-10.09.2012 Pjesëmarrja në Projektin “Si të ulet papunësia e të rinjëve në Ballkan” dhe Takimet me Biznesmenët në Bursa
10.10.-20.10.2012 Takimet me Ambasadorin e Kosovës në Ankara dhe Kryetarin e Federatës së Bjeshkatarëve të Turqisë
12.12.2012 Ceremonia e Hapjse së zyres së LVRK-së
27.12-30.12.2012 Shpërndarja e dhuratave për fëmijët e familjeve të varfëra dhe fëmijët jetim.
15.02.2013 Konferenca “Bashkëjetesa Multietnike” për 5 vjetorin e Ditës së Pavarsisë me sponsorimin e Komunës së Prizrenit.
20.02.-25.02.2013 Trajnimi i Vëzhguesve në përdorimin e drunit si material për të bërë:tavolina,karriga,varrëse për tesha,etj
10.03.-15.03.2013 Vizita e Bjeshkatarrëve nga Bursa
04.2013 Trajnimet me Brigadën e Zjarrëfikësve në Prizren,Suharek dhe Mamushë
05.05.2013 Shëtitja njëditore në Mirushë
20.05.2013 Seminari Kundër Drogës në Mamushë
21.05.-23.05.2013 Organizimi i Panairit të Rinisë në Prizren
06.2013 Vizita në Forcat Sigurisë të Kosovës ku të rinjtë u informuan për punën e FSK-së
21.07.-26.07.2013 Kampet Verore në Dragash,Hoqë dhe Prizren
10.2013 Organizimi i shetitjes njëditore në Prishtinë për fëmijët jetim
05.11.2013 Organizimi i garave të Orientirigut në Prizren në bashkëpunim me Klubin nga Prishtina
03.12.2013 Takimi me Vëzhguesit nga Shqipëria dhe Maqedonia
21.12-27.12.2013 Përfaqësimi i Kosovës në Kampin Dimëror Ndërkombëtarë të Vëzhguesve në Sarëkamësh/Erzurum
15.02.2014 Organizimi i Turit me Biçikleta me sponsorimin e Red Bull për Ditën e Pavarsisë
02.03.-06.03.2014 Përfaqësimi i Kosovës në Konferencën e Vëzhguesve të Evropës në Antalya
09.05.2014 Organizimi i Konferencës për Ditën e Evropës
17.05.-18.05.2014 Shëtitja në Ohër
21.05-25.05.2014 Përfaqësimi i Kosovës në Kampin Ballkanik të Vëzhguesve
02.06-08.06.2014 Pjesëmarrja në aktivitetin “Terra Liberta 2014”
20.08.-27.08.2014 Përfaqësimi i Kosovës në Kampin Veror të Vëzhguesve
15.10.2014 Aktiviteti i Pastrimit në Gjakovë
05.11-10.11.2014 Aktiviteti me fëmijë në Buqa/Dragas
15.02.2015 Vizita në Prekaz dhe Landovicë për Ditën e Pavarsisë
21.04.-28.04.2015 Përfaqësimi i Kosovës në Kampingun Ndërkombëtarë të Vëzhguesve ku morën pjesë 28 shtete dhe mbi 10 000 vëzhgues
09.05.2015 Pastrimi i Ambientit me sponsorimin e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit
27.05.2015 Organizimi i Festivalit Kite Up 1
20.07-24.07.2015 Organizimi i Kampit Tradicional të Vëzhguesve “Prizreni 2015”
28.12.2015 Vizita e të rinjëve në Policë Kufitare në Vërmicë
27.01.2016 Organizimi i shetitjes njëditore në Brezovicë
15.02.2015 Vizita Tradicionale në Prekaz dhe Landovicë për Ditën e Pavarsisë
21.05.2016 Organizimi i Festivalit Kite Up 2
21.12-27.12.2013 Përfaqësimi i Kosovës në Kampin Dimëror Ndërkombëtarë të Vëzhguesve në Sarëkamësh/Erzurum
16.02.2015 Vizita Tradicionale në Prekaz dhe Landovicë për Ditën e Pavarsisë
03.2016 Krijimi i Degës Mount Bike dhe organizimi i aktivitetit të parë
21.05.2016 Organizimi i Festivalit Kite Up 3
19.05.2017 Organizimi i Panairit të Rinisë dhe gara për të rinjët Downsendrom
08.07.-10.07.2017 Vizita e Federatës së Vëzhguesve të Turqisë me 250 Vëzhgues
14.07-18.07.2017 Përfaqësimi i Kosovës në Kampin Ballkanik të Vëzhguesve
02.10-08.10.2017 Pjesëmarrja në aktivitetin “Terra Liberta 2017”
07.11.2017 Takimi me Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sportit të Kosovës Zt.Kujtim Gashi
15.12.2017 Takimi me sekretarin e Ambasadës Gjermane dhe Zëvendësministrin e Arsimit Shkenës dhe Teknologjisë së Kosovës Zt.Heset Sahiti

Back to top button