LVRK

Ceremonia e Ambasadës Turke

Me Presidentin e Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me rastin Ceremonisë së 30 Gushtit të organizuar nga Ambasada e Turqisë.

Related Articles

Back to top button