LVRK

Kampi Ndërkombëtarë Veror i Vëzhguesve

Lidhja e Vëzhguesve Rinia e Kosovës me ftesën e Federatës së Vëzhguesve të Turqisë nga 17-deri 23 Gusht përfaqësoi Kosovën me 100 vëzhgues të moshave 11-18 në kampin Ndërkombëtarë të Vëzhguesve në Istanbul.Në këtë kamp përveç përfaqësimit të Kosovës pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të bëjnë edhe aktivitete siç janë: Notimi,Orjantiring,Çiklizmi Malor,Lundrim me Kano,Muzik,Teatër.Poashtu ata kanë pasur mundësi dy ditë të shëtisin vendet historike të Istanbulit.Si dhe të rinjtë kanë shkëmbyer kulturën dhe traditën e tyre me moshatarët e tyre nga shtetet tjera.

Related Articles

Back to top button