LVRK

Vizita e Vëzhguesve të Turqisë në Kosovë

Federata e Vëzhguesve të Turqisë sëbashku me 250 vëzhgues paten një vizitë dy diote në Kosovë.Në përcjellje të Lidhjes së Vëzhguesve të Kosovës misafirët ditën e pare vizituan Varrezat e Dëshmorrëve në Prekaz dhe Landovicë pastaj vizitat vazhduan në Tyrben e Sulltan Muratit, dhe KFOR-in Turk.Ndërsa ditë e dytë vizitat ishin Ministrinë e Administratës Publike të Kosovës,Ambasadën e Turqisë,TIKA-në dhe Institucionin e Yunus Emres si dhe në fund u bisedua për bashkëpunim ndërrmjet vëzhguesve të dy shteteve.

Related Articles

Back to top button