LVRK

Festivali i Fluturakeve

Festivali tradicional Kite UP me sponsorimin e Turkish Airlines u organizua në Kalanë e Qytetit të Prizrenit ku pjesëmarrës ishin fëmijët me prindëerit e tyre,Focat e Sigurisë së Kosovës (FSK),të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesit e Komunës së Prizrenit.Ky Festival ishte një nxitje që prindërit të kalojnè një vikend sëbashku me fëmijët e tyre,të rinjtë me aftësi të kufizuara të shoqërohen me moshatarët e tyre.

Kryetari i LVRK-së Afrim Kantarxhiu së pari në intervistë tregoi për aktivitetet e OJQ-së dhe premtoi se ky Festival do të organizohet edhe viteve të ardhshme si dhe në fund falënderoi të gjithë përkrahësit që kontribuan që ky aktivitet të mbahet.

Related Articles

Back to top button