LVRK

Aktivitetet Verore

Aktivitieti Kampi Veror tradicional që organizojmë çdo vjet në muajin gusht në bashkëpunim me IPSIA dhe Vëzhguesit (Skautët) nga Italia ku marrin pjesë mbi 70 fëmijë nga të gjitha komunitet.Gjatë këtyre aktiviteteve fëmijët luajnë lojëra të ndryshme me moshatarët e tyre nga komunitetet tjera si dhe vetëdijesohen se çka është skautizmi.

Related Articles

Back to top button